Перейти к содержимому


  
6 направлений внутри Годзю-рю...Кто больше?

Автор: protokarate, 06 Январь 2012 · 749 просмотров

Одна из годзю пирамид:

Kanryo Higaonna___
| |
| |
| |
Chojun Miyagi |
| |
| |
|________Seiko Higa________
| (Shodokan) |
| | |
| | |
| | |
|________Seikichi Toguchi |
| (Shoreikan) |
| | |
| | |
|_____________|_______Masanobu Shinjo
| (Shobukan)
|
|__________________
| |
| |
|__Jitsuei Yogi____|__Gogen Yamaguchi
| | (Gojukai)
| |
|___Meitoku Yagi___|
| (Meibukan)
|
|___Ei'ichi Miyazato_____
| (Jundokan) |
| |
| |
| Morio Higaonna
| (IOGKF)
|
|___Seiko Kina
| (Shinkokan)
|
|__Koshin Iha_____Koshun Iha
| |
| |
| |__Kosei Wakugawa
| |
| |
| |__Kenji Kaneshiro
| |
| |
| |__Masahide Matayoshi
|
|
|__Jin'an Shinzato
| |
| |
| |__Yuchoku Higa
| |
| |
| |__Seijin Nakamoto
|
|
|
|__Kin Miyagi
|
|
|__Jun Miyagi
|
|
|__Shuichi Aragaki
| |
| |
|________|__Kei Miyagi
| |
| |
| |__Osamu Nakamura
| |
| |
| |__Tadashi Nakamura
| (Seido Juku)
|
|
|__Jinsei Kamiya
|
|
|__Keiyo Madambashi
|
|
|__Yusei Tamaki
|
|
|__Bunshun Tamaki
|
|
|__Tatsunori Sakiyama
|
|
|__Neichu So_____Shizuo Yashiro
| | (Tokyo)
| |
| |__Matsutatsu Oyama
| (Kyokushin)
| |
| |
| |__Tadashi Nakamura
| (Seido Juku)
|
|__Kiju Nanjo
|
|
|__Kogyu Tazaki
|
|
|__Tomonori Jichaku
|
|
|__Genkai Nakaima
|
|
|__Shunshin Furugen
|
|
|__Kiei Tomoyose
|
|
|__Eiko Miyazato
| (Gokenkan)
| |
| |__Eizo Mizato
| |
| |
| |__Ryu Shinko
| |
| |
| |__Curt Jones
| |
| |
| |__C. Michial Jones
| (USA Shibucho)
| |
| |__Brad Johnstone
|
|
|__Kamaree Yagi
|
|
|__Yuno Aragaki
|
|
|__Seikichi Kinjo
|
|
|__Kensei (Kanemori) Kinjo
| (Kushin Ryu)
| |
| |
| |__Seijiro Sakihama
| (Jugoshizen-Ryu)
|
|
|__Kenichi Kanari
|
|
|__Saburo Higa
|
|
|__Soichi Aniya
|
|
|__Sosaburo Aniya
|
|
|__Tsuneo Arasaki
|
|
|__Kenji Kanashiro
|
|
|__Ryusei Aragaki
|
|
|__Haruo Kochi
|
|
|__Tokunori Senaha
|
|
|__Seisuke Nakamoto
|
|
|__Chinyei Kinjo
| (Hawaii)
|
|__Kizo Teruya
| (Hawaii)
|
|__Mitsugu Kobayashi
| (Hawaii)
|
|__Yukinori Uehara
| |
| |
| |__Goho Mori (Oita Ken)
| |
| |
| |__Yoshiyuki Uematsu
|
|
|__Sumihiko Funatsu (Mahato-Kai)
| |
| |
| |_Akira Taniguchi
|
|
|__Mitsuhide Miyagi
|
|
|__Kaho Tokeshi
|
|
|__Chishin Bise
|
|
|__Kaka Nakasone
|
|
|__Seikichi Gima
|
|
|__Takeo Maruta
|
|
|__Takashi Miyagi
| (Japan)
|
|
|__Tsunetaka Shimabukuro
|
|
|__Eizo Shimabukuro
| (Shobayashi Shorin Ryu)
|
|__Tatsuo Shimabukuro
| (Isshin Ryu)
|
|__Tukerii_____Charles Bouton
| (Dai Ni Goju)
|
|__Tomuharu Kisaki_____Shigeru Nagoya
| (Yuishinkan) | (Japan)
| | |
| | |__Norichika Nakayama
| | | (Japan)
| | |
| | |__Fritz Nöpel
| | | |
| | | |
| | | |__Eric Schreiber
| | |
| | |
| | |__Toshiro Sasaki
| | (Mexico)
| | |
| | |__Jose Hernandez_____Roberto Torre
| | |
| | |
| | |__Ricardo Betancourt
| |
| |_________
| |
| |
| |
|__Kenzo Uchiage____|____________Kotaro Uchiage
| (Osaka) |
| | |
| | |__Masaru Kawai
| | |
| | |
| | |__Tutomu Kawai
| | |
| | |
| | |__Hitoshi Mimoto
| |
| |
| |__Takeshi Uchiage
| | (Canada)
| | |
| | |
| | |__Darren Choo
| | |
| | |
| | |__Art Adamson
| | |
| | |
| | |__Eden Hampson
| | |
| | |
| | |__Glenn Iriye
| |
| |
| |__Isamu Soma
| |
| |
| |__Toshiyuki Kurai
|
|
|__Masafumi Suzuki
(Seibukan)
|
|
|__Kim-Hung Wong_____Hing-Poon Chan
| (Hong Kong)
|
|__K K Lee_____Gerry Manno
| (Kuge Kai)
|
|__Ceasar Takeshi
|
|
|__Brian Gallon
| (Nippon Seibukan Australia)
|
|__Hiroyasu Kobayashi
(Nippon Seibukan USA)
|
|
|__Stephen Boardway


Оригинал: 6 направлений внутри Годзю-рю...Кто больше?
Май 2017

П В С Ч П С В
1234567
891011121314
15161718192021
22232425 26 2728
293031    

Недавние записи

Недавние комментарии