Перейти к содержимому


  
Классические школы японских боевых искусств

Автор: clover, 13 Март 2016 · 740 просмотров

Классические школы японских боевых искусств Classical schools of Japanese martial arts

14th century (1301–1400)
Chujō-ryū
Kukishin-ryū
Nen-ryū

15th century (1401–1500)
Kage-ryū (Aizu)
Tenshin Shōden Katori Shintō-ryū

16th century (1501–1600)
Hōzōin-ryū
Ittō-ryū
Jigen-ryū
Kashima Shinden Jikishinkage-ryū
Kashima Shin-ryū
Kashima Shintō-ryū
Komagawa Kaishin-ryū
Kyūshin-ryū
Maniwa Nen-ryū
Musō Jikiden Eishin-ryū
Musō Shinden-ryū
Shinkage-ryū
Takenouchi-ryū
Tatsumi-ryū
Yagyū Shinkage-ryū
Yoshioka-ryū
Toda-ha Bukō-ryū

17th century (1601–1700)
Abe-ryū
Heijo Muteki-ryu
Hōki-ryū
Hontai Yōshin-ryū
Hōten-ryū
Hyōhō Niten Ichi-ryū
Ikkaku-ryū
Isshin-ryū
Ittatsu-ryū
Kitō-ryū
Mugai-ryu
Sekiguchi-ryū
Shindō Munen-ryū
Shintō Musō-ryū
Sōsuishi-ryū
Suiō-ryū
Tamiya-ryū
Yagyū Shingan-ryū
Yōshin-ryū

18th century (1701–1800)
Tennen Rishin-ryū

19th century (1801–1876)
Hokushin Ittō-ryū
Shindō Yōshin-ryū
Tenjin Shin'yō-ryū


Список Рю-ха

  • stanis это нравится